Aanmelden

Verloskundigenpraktijk Leef gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens, wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Wij vragen toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tevens informeren wij cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van haar persoonsgegevens. Wij informeren onze cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren cliënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.

© Verloskundigenpraktijk Leef 2023