Hoe verloopt een bevalling?

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

De normale termijn om te bevallen, ligt tussen drie weken vóór de uitgerekende datum tot twee weken erna (37-42 weken).
Het verloop van de bevalling hangt af van veel factoren. Spontane bevallingen beginnen met weeën of met vruchtwaterverlies.

Het verloop van de bevalling

Weeën

Veruit de meeste bevallingen (90%) starten met weeën.  In het begin zit er langere tijd tussen de weeën, maar deze wordt steeds korter. Ook de kracht en duur van een wee nemen toe.
Een krachtige wee duurt meestal zo’n 50 tot 60 seconden. Bij het klokken van weeën, reken je altijd van het begin van een wee tot het begin van de volgende wee.  Laat je partner dit noteren, zodat jij je op de wee en je ademhaling kunt concentreren.

Vruchtwater

Bij ongeveer 10% van de vrouwen begint de bevalling met het breken van de vliezen. Dit vruchtwaterverlies kan ook in kleine beetjes plaatsvinden.  De meeste vrouwen krijgen vervolgens binnen 24 uur weeën. De juiste kleur van vruchtwater is een beetje troebel wit (met vlokjes) of soms roze (dan zit er een beetje bloed in). Dit noemen we 'helder vruchtwater'. Bij groen of bruin vruchtwater heeft de baby erin gepoept (meconium) . Bel ons in dit geval meteen!
Bij veel vrouwen breken de vliezen niet vanzelf tijdens de bevalling. Soms zullen zij tijdens de ontsluiting door de verloskundige worden doorgeprikt. Dit gebeurt natuurlijk in overleg.

baby voet

De ontsluitingsfase

Tijdens de ontsluiting wordt de baarmoedermond weker en korter en gaat deze open. Dit noemen we ontsluiting. De ontsluiting is op te delen in drie fasen. De duur van iedere fase verschilt per persoon.

Transformatiefase

De weeën zijn onregelmatig in frequentie en wisselend in kracht en duur. Tijdens deze fase wordt onder meer de baarmoedermond weker.

Latente fase

De weeën nemen toe in frequentie en worden regelmatiger. Er is sprake van de eerste centimeters ontsluiting en de baarmoedermond wordt korter (verstrijkt).

Actieve fase

Deze start meestal rond de vier tot zes centimeter ontsluiting. De weeën worden zwaarder, volgen kort op elkaar en houden een minuur aan. . De ontsluitingsfase duurt bij een eerste kindje gemiddeld 8 tot 24 uur en bij alle volgende zwangerschappen 2 tot 10 uur.

De persfase

Nadat volledige ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, je persdrang hebt en de baby voldoende is ingedaald, kun je starten met persen. De meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een drukgevoel dat ze niet kunnen tegenhouden; we noemen dit persdrang.  Het persen duurt bij een eerste kindje meestal langer dan bij een volgend kindje.

De nageboorte

Na de geboorte van de baby volgt de moederkoek (placenta). Totdat deze er is, blijft je baarmoeder nog weeën maken. Door de kennismaking met jullie kindje, maak je extra hormonen die nodig zijn om de moederkoek geboren te laten worden. Meestal gebeurt dit binnen 30 minuten.

© Verloskundigenpraktijk Leef 2024