Oplossingsgericht

Indien je klachten hebt over de verloskundige hulp van, of de bejegening door één van ons, dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van het CBKZ, (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg)

Zij zijn onpartijdig, werken onafhankelijk en helpen je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl. Meer informatie? Kijk op www.klachtverloskunde.nl